5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
Geri Dönüşümün çevreye, doğaya, insanlara ve ülke ekonomisine çeşitli katkıları bulunmaktadır.

Doğal kaynakların korunmasını sağlarken, üretim alanında tüketilen enerjiden büyük oranda tasarruf sağlar. Aynı zamanda atık miktarını azaltarak atık depolama sahaları için kullanılan arazilerde ve bu sahaların işletme maliyetinde tasarruf sağlar. Yeraltı ve yerüstü değerli doğal kaynakların kullanımını minimize ederek dengeler. Doğal dengenin korunmasına yardımcı olur. Yararlı ve ekonomik değeri olan maddelerin boşa gitmesini önler. Gereksiz ve bilinsiz savurganlığı engeller. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, doğa ve doğal kaynaklar bırakır. Ekonomiye büyük katkı sağlarken dünya genelinde istihdam sağlayan büyük bir sektördür.

 Maddeler Halinde Geri Dönüşümün Yararları;
 • Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
 • Ekonomik olarak ülkeye ve şirketlere katkı sağlar.
 • Çevre kirliliğini azaltır ve daha temiz bir çevrede yaşama imkanı sunar.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Çöp yığınlarının azalmasına yardımcı olur.
 • Kentsel ekolojiye fayda sağlar.
 • Dünya’nın tükenebilir doğal kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlar.
 • İnsan sağlığı için zararlı olan atıkların çevreden temizlenmesine yardımcı olur.
 • İsrafın önüne geçilmesine yardımcı olur.
 • Enerji verimliliğini arttırır.
 • Farklı ülkelerden ithal edilmesi gereken hammaddelerin daha az ihtal edilmesini sağlar.
 • Ağaçların ve su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.
İLETİŞİM